ماهی مرکب


ماهی مرکب یا سر پاورانمانند هشت پایان از رده سر پایان که یکی از عجیب ترین و منزوی ترین جانوران دریایی به حساب می ایند هستند .ویژگی سرپاوران این است که سر انها به صورت دو شاخه و قرینه یکدیگر میباشد این نرم تنان بی مهره به چهار دسته تقسیم میشوند دسته اول :ماهی مرکب – دسته دوم:هشت پایان یا اختاپوسها- دسته سوم : اسکلوییدها – دسته چهار:نوتیلوس – جالب است بدانید که بازوهای ماهی مرکب در اطراف سر آنها قرار داردکه این بازوها برای خزیدن وبدست آوردن غذا و حفظ تعادل این موجود زنده در آب دریا میباشد .خساک دارای دو چشم بزرگ است وباید بدانید که این موجود عجیب بدلیل وجود مس به جای آهن در خونش باعث شده که رنگ خون ماهی مرکب به جای قرمز بیرنگ متمایل به آبی باشد.

کیسه های مرکبی که ماهی مرکب در هنگام ترس رها میکند در نزدیک مخرج این جانور قرار دارد.

 

#ماهی_مرکب