هیستیدین

ماهی یک منبع غنی از پروتئین به حساب می آید بطوری که در مقایسه با انواع گوشت ها، از نظر کمی بیشترین درصد پروتئین را دارد ( بطور متوسط 22- 18 درصد) و از نظر کیفی نیز برخلاف گوشت قرمز دارای بافت پیوندی ک

گوشت آبزیان دریایی,گوشت آبزیان,آبزیان دریایی,گوشت آبزی,گوشت های سفید,گوشت سفید,اسیدهای آمینه,گوشت ماهی,هیستیدین,آرژنین,میتونین,فنیل آلاتین,تریتوفان,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
هیستیدین
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..