نقش پودر 🍤میگو 🍤در خوراک دام و طیور


پودرمیگو🍤

پودر میگو🍤 با توجه به ارزش غذایی بالا، در صنایع گوناگون به عنوان ماده اولیه خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. سالانه در صنعت پرورش ميگو🍤 مقادير زیادی ضايعات توليد می‌شود. این ضايعات پس از فرآوری شدن تبديل به محصولی با حدود 50 درصد پروتئين مفید شده و توانايی جايگزينی با منابع متفاوت پروتئين در جيره های طيور از قبيل كنجاله سويا ، پودر گوشت و پودر ماهی دارد. پودر ميگو 🍤اساسا حاصل خشك كردن ضايعات صنعت ميگو شامل سر، پوسته و خود ميگو🍤 می‌شود. پودر ميگو🍤 همچنين به عنوان يک منبع طبيعی رنگدانه كاروتینوید محسوب می‌شود و طی تحقيقات به عمل آمده ميزان جايگزينی سطوح مختلف پودر ميگو بجای كنجاله سويا در جيره طيور تخمگذار تاثیرات بسزایی دارد.