سایز ماهی یال اسبی صید صنعتی

بسته بندی: بسته بندی در پلاستیک به صورت شمش ، هریک عدد شمش در یک کارتن. وزن: 12تا 16 کیلوگرم خالص محصول یال اسبی صید سنتی: عمل آوری به صورت کامل و بدون سر در کارخانه ماهی یال اسبی صید

سایز بندی ماهی یال اسبی صید صنعتی,ماهی یال اسبی صید صنعتی,سایز بندی ماهی یال اسبی,ماهی یال اسبی,سایز بندی ماهی صید صنعتی,سایز بندی ماهی,صید صنعتی,ماهی صید صنعتی,سایز ماهی یال اسبی صید صنعتی,سایز ماهی یال اسبی,صید ماهی یال اسبی,نگهداری در سردخانه,سردخانه ماهی,عمل آوری ماهی,عمل آوری,فراورده های دریایی,تحفه,پرسنل آرمان جنوب,آرمان جنوب,شمش,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
سایز ماهی یال اسبی صید صنعتی
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..