حضور چندی از مسئولین محلی در جمع کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر


امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ چندی از مسئولین شهرستان چابهار با حضور در شرکت بسته بندی پروتئین آرمان جنوب حضور پیدا کرده ،و سالروز جهانی کار و کارگر را به همه کارکنان این شرکت تبریک گفته و بازدیدی از تولیدات و توانمندی های این مجتمع تولیدی بعمل آوردند.

از مسئولینی که در این مجتمع حضور بهم رسانیدند میتوان به فرماندار محترم چابهار،فرماندهی محترم بسیج مردمی شهرستان چابهار ،ریاست محترم اداره کار،ریاست محترم تأمین اجتماعی و ریاست محترم شورای شهر چابهار و بعضی از هیئت همراه ایشان ،نام برد.


 بقیه به ادامه مطلب رجوع کنید.....