دانستنی های جالب و شگفت انگیز درباره ماهی ها


 

ماهی ها به همراه بی مهرگان، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران شش گروه اصلی جانوران را تشکیل می دهند. ماهی ها گونه و انواع مختلفی دارند که هرکدام زیبایی و ساختار شگفت انگیز خودشان را دارند.

 

در این بخش دانستی های جالبی درباره ماهی ها خواهیم گفت با ما همراه باشید.