آشنایی با سازمان غذا و دارو


♻سازمان غذا و دارو، یک سازمان دولتی است که در پانزدهم اسفند سال ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است.♻

◀بقیه در ادامه مطلب...▶⬅⬅⬅