گزارشی از صداوسیمای استان سیستان وبلوچستان از مجتمع تولیدی پروتئین آرمان جنوب

 سهم 90 درصدی سیستان وبلوچستان درتامین مواداولیه کنسروسازی تن ماهیان

 

 

 

 

برای ادامه کلیک کنید