در این مراسم جناب فرماندار و ریاست اداره کار سخنرانی کردند .وبعد از سخنرانی مسابقه دارت بمناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور مسئولین یاد شده ،برگزار شد.

برای دیدن تصاویر این مراسم روی گزینه کلیک ،کلیک کنید.