آشنایی با سازمان غذا و دارو

♻سازمان غذا و دارو، یک سازمان دولتی است که در پانزدهم اسفند سال ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است.♻ ◀بقیه در ادامه مطلب...▶⬅⬅⬅    شیوه&zwnj

آشنایی با سازمان غذا و دارو,سازمان غذا و دارو,حمایت از سلامت مردم,سلامت مردم,نظارت بر تولید,تولید,تجهیزات,خدمات واحدهای دارویی,خدمات واحدهای دارویی و بهداشتی,خدمات واحدهای دارویی، غذایی و آشامیدنی,ادارات كل سازمان غذا و دارو,نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث,نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما,نمایشگاه بین‌المللی,نمایشگاه بین‌المللی ایران,نمایشگاه بین‌المللی اکفا,آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو,آزمایشگاه‌های کنترل,آزمایشگاه‌,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
آشنایی با سازمان غذا و دارو
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..