حضور چندی از مسئولین محلی در جمع کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر

امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ چندی از مسئولین شهرستان چابهار با حضور در شرکت بسته بندی پروتئین آرمان جنوب حضور پیدا کرده ،و سالروز جهانی کار و کارگر را به همه کارکنان این شرکت تبریک گفته و بازدیدی از تولیدات

حضور چندی از مسئولین محلی در جمع کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر,کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر,روز کاروکارگر,روز جهانی کار وکارگر,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
حضور چندی از مسئولین محلی در جمع کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..