آشنایی با ماهی گیدر یا ماهی تن

:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ← خانواده تون‌ماهیان ← گونه ماهی گیدر   ■ سیستماتیک:   ■ نام علمی گونه: Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)j :: نام های رایج در ایران: گ

آشنایی با ماهی گیدر یا ماهی تن,آشنایی با ماهی گیدر,آشنایی با ماهی تن,ماهی گیدر یا ماهی تن,ماهی تن,ماهی گیدر,مشخصات ماهی گیدر یا ماهی تن,مشخصات ماهی گیدر,مشخصات ماهی تن,ماهی,فراورده های دریایی,ماهی تن ماهی,پروتئین آرمان جنوب,تحفه,محمدغفوررئیسیان,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
آشنایی با ماهی گیدر یا ماهی تن
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..