ماهی بلک مارلین

ویژگی گوشت ماهی مارلین ، یکی از ماهی های صنعتی ماهی مارلین است. این ماهی در آب های دریای عمان، خیلج فارس و اقیانوس هند قابل صید است. این ماهی معمولا برای کنسرو استفاده می شود. اما دیده شده این ماهی به

ماهی بلک مارلین(نیزه سیاه),ماهی بلک مارلین,ماهی مارلین,ماهی نیزه سیاه,ماهی عمقزی,روش قلاب گیری,آرواره,فراورده های دریایی,ماهی,پرسنل آرمان جنوب,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
ماهی بلک مارلین
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..