آشنایی با ماهی سلطان ابراهیم یا حمیرو،حَمرا،سرخو کوچک

ماهی سلطان ابراهیم یکی دیگر از ماهیان خوشمزه ی جنوب است که طرفداران خاص خودش را دارد.   وزن هائی که من از این ماهی تاکنون دیدم از ۱۰۰ گرم تا ۶۰۰ گرم بوده و بزرگتر ندیدم و فکر هم نمی کنم  

آشنایی با ماهی سلطان ابراهیم یا حمیرو،حَمرا،سرخو کوچک,آشنایی با ماهی سلطان ابراهیم,ماهی سلطان ابراهیم یا حمیرو،حَمرا،سرخو کوچک,آشنایی با ماهی سرخو کوچک,آشنایی با ماهی حَمرا,آشنایی با ماهی حمیرو,ماهی سرخو کوچک,ماهی حَمرا,ماهی حمیرو,ماهی سلطان ابراهیم,سلطان ابراهیم,پروتئین آرمان جنوب,تحفه,محمدغفوررئیسیان,فراورده های دریایی,ماهی و میگو,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
آشنایی با ماهی سلطان ابراهیم یا حمیرو،حَمرا،سرخو کوچک
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..